Hållbarhetsarbete

Genom ledningsprocesser och engagerad personal för vi ett aktivt hållbarhetsarbete och kan tack vare det bidra till våran egen och våra kunders mål inom området.
Verksamhetspolicyn inkluderar relevanta frågor och de krav som ställs på hållbarhet d.v.s. verksamhetspolicyn är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar.
Den ger ett ramverk för att sätta tydliga mål och innefattar ett åtagande att värna om personal, öka kvaliteten på det vi levererar, skydda miljön samt förebyggande av förorening, det innefattar även ett åtagande att uppfylla bindande krav samt ett åtagande om ständig förbättring.
Vårat kvalitets- och miljöledningssystem är diplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas kravstandarder och vårt arbete revideras årligen av någon av SUSA: Sustainable standards godkända revisorer.
Vi tar hjälp av Stegen, som är godkända utfärdare enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas kravstandarder, i vårt arbete att diplomeras.

Verksamhetsberättelse

Code of Conduct (swe)

Code of Conduct (eng)

Kvalitetsdiplomering

Miljödiplomering

Verksamhetspolicy


Profeel är en profileringsbyrå som skall leverera helhetslösningar av professionell och lönsam marknadsföring genom produkter och event till företag och organisationer. Vi är ett ungt och hungrigt bolag men ändå med stor branscherfarenhet och vår vision är att bli Nordens ledande aktör inom profilbranschen. Profeel jobbar uteslutande med noga utvalda partners, varumärken och leverantörer som har fabriker med högsta klass på certifikat och kontroll gällande miljö, kvalité och förhållanden. Detta ger hög kvalité, godkända och samtidigt prisvärda alternativ. Medveten konsumtion och hållbar utveckling är viktigt för Profeel.

Vi jobbar för ett hållbart företagande med punkterna arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald i enlighet med vår Code of Conduct.

Profeel är en profilbyrå som levererar professionell marknadsföring genom produkter och event. För att vara riktigt bra på det vi gör har vi en öppen dialog där vi hjälper varandra till att varje dag bli lite bättre. Vi har en positiv och säker arbetsmiljö, levererar god kvalitet och kreativ höjd samt minskar vår miljöpåverkan genom att:


- ha ett nära samarbete med våra kunder, leverantörer och partners. Vara lyhörda för samhällets, våra medarbetares och kunders förväntningar och krav. Alltid nå eller överträffa lagkrav och myndighetskrav samt öppet kommunicera vårt sociala ansvarstagande.

- fastställa och arbeta med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål och minst årligen följa upp aktuell status, i syfte att reducera de risker vi ser i vår verksamhet och ta vara på utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med ständiga förbättringar på varje område och strävar efter nöjda medarbetare, kunder och samarbetspartner.

- vi verkar för att förebygga föroreningar genom att planera våra inköp, transporter och egna resor så att de är säkra och resulterar i låga koldioxidutsläpp samt stimulera våra kunder och medarbetare att välja energieffektiva lösningar utifrån de behov som finns.

- investera i friskvårdsaktiviteter och arbetsmiljön för att uppnå en trygg och säker arbetsplats med hög frisknärvaro där arbetsklimatet är sådant att det är roligt att arbeta med ständiga förbättringar och nya idéer.

- bedöma alla utifrån utfört jobb och kompetens och därmed främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Vi accepterar inte någon form av särbehandling eller diskriminering vid genomförande av utbildningar, nyanställningar samt när arbetsuppgifter och löneutveckling ska beslutas. Jämställdhet och att ge stöd till föräldrars vilja att kunna kombinera arbets- och familjeliv är lika självklart som tillvaratagande av varje medarbetares bakgrund, kunskaper och egenskaper.

Vår Verksamhetpolicy är väl förankrad i verksamheten och antagen av ledningen 2024-01-23